Úvod

    25.5.2024 bude střelnice uzavřena 

       

       

je součástí Českého střeleckého svazu.Byl založen v roce 1952.

Počet členů

K 31.12.2017 měl klub 160 členů

Povinnosti člena klubu:

-člen střeleckého klubu je povinen dodržovat řád střelnice a chovat se dle pravidel 

-člen klubu je povinen ihned po příchodu na střelnici zapsat sebe, popř. i hosty,kteří jsou s ním,do knihy evidence střeleb !

-nebude-li člen zapsán v knize, napoprvé bude na zanedbání této povinnosti upozorněn, toto upozornění se zapíše do knihy, při druhém zjištění mu bude zrušeno členství

-člen klubu je povinen platit řádně a včas členské příspěvky ve výši 600,-Kč za rok

-člen klubu je povinen zúčastňovat se brigád, které klub pořádá

-nesmí půjčovat klíče od střelnice nečlenům

-je povinen nosit na střelnici průkaz o zaplaceném členském příspěvku na příslušný rok

-nebude-li mít průkaz při kontrole u sebe, bude mu odebrán klíč

-opakované porušení se trestá vyloučením z klubu

-kontrolu průkazu a knihy může provádět každý člen

-každý člen si může vzít na střelnici jednoho hosta v případě rodinných příslušníků dva

Script logo